5731 Kay Woodie: 125,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm P, 30 g.

5344 Kay Woodie: 79,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, Drinkless 39 g.