5252 Upshall: 155,00 €
o.Fi. L: 15,6 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Tilshead 71 g.