5031 Ole Holm: 99,00 €
o.Fi. L: 14,1 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, 47 g.

1475 Ole Holm : 135,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,5 cm Ø: 19 mm  P, unsmoked  40 g.