5633 Rattray`s: 90,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, 44 g.