Charatan 2: 495,00 €
o.Fi. L: 16,6 cm H: 5,7 cm Ø: 25 mm P, Special 65 g.