6770 Willmer: 59,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 17 mm P, Belgrave unsmoked 30 g.

5707 Willmer. 69,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,6 cm Ø: 19 mm P, Benfield unsmoked 59 g.

5706 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 18 mm P, Mayfair unsmoked 36 g.

5702 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm P, Mayfair unsmoked 43 g.

5701 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,5 cm Ø: 17 mm P, Benfield unsmoked 38 g.

5674 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,4 cm Ø: 24 mm P, Mayfair unsmoked 44 g.

5671 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 3,8 cm Ø: 21 mm P, Benfield unsmoked 34 g.

reserviert    5670 Willmer: 59,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm P, Belgrave unsmoked 37 g.

5669 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm P, Barclay unsmoked 54 g.

5667 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm P, Lancaster unsmoked 34 g.

5662 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm  P, Barclay unsmoked 38 g.

5661 Willmer: 69,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, Barclay unsmoked 31 g.

1682 Willmer : 70,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, 43 g.