Update vom 06.06.2019

Butz Choquin 60,00 €	9 mm L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø:21 mm A, Imperial 57 g.
Butz Choquin 60,00 €	9 mm L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø:21 mm A, Imperial 57 g.

4795 Butz Choquin: 60,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø:21 mm A, Imperial 57 g.

Castello 130,00 € 9 mm L: 14,0 cm H: 4,0 cm Ø:19 mm A, Old Antiquari KK 45 g.
Castello 130,00 € 9 mm L: 14,0 cm H: 4,0 cm Ø:19 mm A, Old Antiquari KK 45 g.

reserviert   4794 Castello: 130,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,0 cm Ø:19 mm A, Old Antiquari KK 45 g.

Winslow 89,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 3,6 cm Ø: 25 mm A, E 65 g.
Winslow 89,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 3,6 cm Ø: 25 mm A, E 65 g.

4793 Winsløw: 89,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 3,6 cm Ø: 25 mm A, E 65 g.

Caminetto	130,00 € 9 mm L: 15,4 cm	H: 5,3 cm	Ø: 20 mm	A, Schilde Design 47 g.
Caminetto	130,00 € 9 mm L: 15,4 cm	H: 5,3 cm	Ø: 20 mm	A, Schilde Design 47 g.

4792 Caminetto: 130,00 €
9 mm L: 15,4 cm : 5,3 cm Ø: 20 mm A, Schilde Design 47 g.

Savinelli 175,00 € o.Fi. L: 16,0 cm H: 6,3 cm Ø: 21 mm A, Autograph 51 g.
Savinelli 175,00 € o.Fi. L: 16,0 cm H: 6,3 cm Ø: 21 mm A, Autograph 51 g.

4791 Savinelli: 175,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 6,3 cm Ø: 21 mm A, Autograph 51 g.

Peterson 125,00 € 9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P,	Deerstalker 67 g.
Peterson 125,00 € 9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P,	Deerstalker 67 g.

4789 Peterson: 125,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P, Deerstalker 67 g.

Peterson 125,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P,	Milverton 60 g.
Peterson 125,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P,	Milverton 60 g.

4788 Peterson: 125,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Milverton 60 g.

Ascorti 99,00 € o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,4 cm Ø: 20 mm A, Sabbia di Oro 43 g.
Ascorti 99,00 € o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,4 cm Ø: 20 mm A, Sabbia di Oro 43 g.

4787 Ascorti: 99,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,4 cm Ø: 20 mm A, Sabbia di Oro 43 g.

Peterson 49,00 € 9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, K&P 39 g.
Peterson 49,00 € 9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, K&P 39 g.

4786 Peterson: 49,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, K&P 39 g.

Caminetto	79,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, Jahr 2009	48 g.
Caminetto	79,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, Jahr 2009	48 g.

4785 Caminetto: 79,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, Jahr 2009 48 g.

Rattrays 49,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm A, Terry 41 g.
Rattrays 49,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm A, Terry 41 g.

4784 Rattrays: 49,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm A, Terry 41 g.

Castello 130,00 € o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Sea Rock Briar KKKK 40 g.
Castello 130,00 € o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Sea Rock Briar KKKK 40 g.

4783 Castello: 130,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Sea Rock Briar KKKK 40 g.

Caminetto	89,00 € 9 mm L: 13,7 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm A, 50 g.
Caminetto	89,00 € 9 mm L: 13,7 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm A, 50 g.

4781 Caminetto: 89,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm A, 50 g.

Peterson 90,00 € 9 mm L: 16,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, K&P 66 g.
Peterson 90,00 € 9 mm L: 16,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, K&P 66 g.

4780 Peterson: 90,00 €
9 mm L: 16,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, K&P 66 g.

Winslow 90,00 € 9 mm L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, E 60 g.
Winslow 90,00 € 9 mm L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, E 60 g.

reserviert   4779 Winsløw: 90,00 €
9 mm L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, E 60 g.

Peterson 59,00 € 9 mm L: 16,5 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A, K&P 64 g.
Peterson 59,00 € 9 mm L: 16,5 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A, K&P 64 g.

4778 Peterson: 59,00 €
9 mm L: 16,5 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A, K&P 64 g.

Stanwell 65,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Royal Danish 57 g.
Stanwell 65,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Royal Danish 57 g.

4777 Stanwell: 65,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Royal Danish 57 g.

Radford`s 60,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A,	Royal Selection	59 g.
Radford`s 60,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A,	Royal Selection	59 g.

4776 Radford`s: 60,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, Royal Selection 59 g.

Peterson 139,00 € 9 mm L: 15,3 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 55 g.
Peterson 139,00 € 9 mm L: 15,3 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 55 g.

4775 Peterson: 139,00 €
9 mm L: 15,3 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 55 g.

Peterson 135,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 50 g.
Peterson 135,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 50 g.

4774 Peterson: 135,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Sherlock Holmes 50 g.

Peterson 115,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 51 g.
Peterson 115,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 51 g.

4773 Peterson: 115,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Sherlock Holmes 51 g.

Stanwell 90,00 € 9 mm L: 14,5 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm A, Jahr 2001 56 g.
Stanwell 90,00 € 9 mm L: 14,5 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm A, Jahr 2001 56 g.

4772 Stanwell: 90,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm A, Jahr 2001 56 g.

Dunhill 155,00 € o.Fi.	L: 13,4 cm H: 4,5 cm	Ø: 18 mm	P, Ruby Bark Gruppe 3 37 g.
Dunhill 155,00 € o.Fi.	L: 13,4 cm H: 4,5 cm	Ø: 18 mm	P, Ruby Bark Gruppe 3 37 g.

4771 Dunhill: 155,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, Ruby Bark Gruppe 3 37 g.

Stanwell 95,00 € 9 mm L: 15,2 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm A, Collection 64 g.
Stanwell 95,00 € 9 mm L: 15,2 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm A, Collection 64 g.

4770 Stanwell: 95,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm A, Collection 64 g.

Caminetto	95,00 € 9 mm L: 14,8 cm H: 5,0 cm Ø: 24 mm A, 50 g.
Caminetto	95,00 € 9 mm L: 14,8 cm H: 5,0 cm Ø: 24 mm A, 50 g.

4769 Caminetto: 95,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,0 cm Ø: 24 mm A, 50 g.

Winslow 180,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm A, A 71 g.
Winslow 180,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm A, A 71 g.

4767 Winsløw: 180,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm A, A 71 g.

Stanwell 65,00 € o.Fi.	L: 14,0 cm H: 4,0 cm	Ø: 19 mm	P, Brazilia 54 g.
Stanwell 65,00 € o.Fi.	L: 14,0 cm H: 4,0 cm	Ø: 19 mm	P, Brazilia 54 g.

4766 Stanwell 65,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, Brazilia 54 g.

Vauen 49,00 € 9 mm L: 14,0 cm	H: 5,2 cm	Ø: 20 mm A, Inter Style 53 g.
Vauen 49,00 € 9 mm L: 14,0 cm	H: 5,2 cm	Ø: 20 mm A, Inter Style 53 g.

4764 Vauen: 49,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Inter Style 53 g.

Vauen 50,00 € 9 mm L: 13,7 cm	H: 5,1 cm	Ø: 21 mm	A, Select 51 g.
Vauen 50,00 € 9 mm L: 13,7 cm	H: 5,1 cm	Ø: 21 mm	A, Select 51 g.

4763 Vauen: 50,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm A, Select 51 g.

Karl Erik 100,00 € o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm A, 32 g.
Karl Erik 100,00 € o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm A, 32 g.

4762 Karl Erik: 100,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm A, 32 g.

Loewe 85,00 € o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm P, Army 35 g.
Loewe 85,00 € o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm P, Army 35 g.

4761 Loewe: 85,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm P, Army 35 g.

Reserviert/ reserved

Ende Update vom 06.06.2019