Update vom 05.12.2019

4977 Savinelli: 75,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Bruna 39 g.

4976 Winsløw: 115,00 €
9 mm  L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, C 65 g.

Reserviert/ reserved

4975 Peterson: 60,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 16 mm P, Kapmeer 37 g.

4974 Vauen: 100,00 €
9 mm L: 17,2 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, Ito Design 3 59 g.

4973 Stanwell: 65,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm A, Gilt Edged 61 g.

4972 Vauen: 55,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Oxford 23 g.

reserviert    4970 Stanwell: 75,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm 17 mm A, Jahr 1989 39 g.

4968 Stanwell: 80,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Barok 51 g.

4967 Winsløw: 110,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm A, D 66 g.

4966 Jopp: 70,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm P, 30 g.

4964 Bentley: 80,00 €
9 mm  L: 15,0 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Former`s Design 52 g.

4963 Tom Eltang: 450,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm  H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, 37 g.

4962 Peterson: 100,00 €
o.Fi. L: 16,4 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, 48 g.

4960 Winsløw: 125,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 3,8 cm Ø: 21 mm A, C 59 g.

Reserviert/ reserved

4959 Winsløw: 125,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm A, C 48 g.

Reserviert/ reserved

4958 Mastro de Paja: 165,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, Castanea 57 g.

4957 Winsløw: 110,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 3,8 cm Ø: 22 mm A, D 62 g.

4956 Brebbia: 80,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm A, Croce D`Oro 51 g.

4955 Jürgen Moritz: 120,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,3 cm Ø: 20 mm P, 61 g.

4954 Reiner Klein: 150,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm C, B 71 g. 

4953 Peterson: 80,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, Dublin 45 g.

4952 Stanwell: 49,00 €
o.Fi. L: 11,6 cm H: 3,7 cm Ø: 18 mm A, Featherweight 34 g.

4951 Stanwell: 100,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 3,8 cm Ø: 20 mm A, Jub. 1942-2002 72 g.

4950 S.Bang: 400,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,2 cm Ø: 25 mm P, 48 g.

4947 Bentley: 80,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, Former`s Design 49 g.

4946 Stanwell: 70,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm A, Diplomat 43 g.

4945 Refbjerg: 65,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, 72 g.

4943 Peterson: 80,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm P, De Luxe Special 50 g.

4941 Dunhill: 195,00 €
o.Fi. L: 16,4 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm C, Cumberland Gruppe 6 64 g.

4940 Bjarne: 69,00 €
9 mm L: 14,2 cm  H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, 5 47 g.

4939 Dunhill: 250,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 4,8 cm Ø: 23 mm P, Root Briar Gruppe 5 56 g.

4938 W.Ø.Larsen: 195,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,4 cm Ø: 20 mm P, 1 44 g.

4937 Dunhill: 250,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm P, Bruyere Gruppe 4 51 g.

4936 Design Berlin: 75,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,6 cm Ø: 23 mm A, Schirwitz Design 50 g.

4935 Bentley: 80,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm A, Former`s Design 48 g.

4934 Karl Erik: 69,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm P, 4 55 g.

4933 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 25 mm P, Root Briar Gruppe 5 45 g.

4932 No Name: 45,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm A, 22 g.

4931 Ascorti: 85,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 4,8 cm Ø: 24 mm A, Sabbia Di Oro 42 g.

4930 Ingo Garbe: 595,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, 35 g.

4929 Mastro de Paja: 85,00 €
9 mm L: 12,5 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Media 2 C 54 g.

4928 Vauen: 55,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm A, Barontini Design 52 g.

4927 Design Berlin: 60,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm A, Gotha 61 g.

4926 Savinelli: 95,00 €
o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, Sigla 26 g.

4923 Winsløw: 125,00 €
9 mm L: 12,6 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, E 46 g.

Ende Update vom 05.12.2019