5439 W.Ø.Larsen: 110,00 €
o.Fi. L: 12,6 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm P, 37 g.

5438 Kronborg: 185,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm P, 45 g.

5437 Thurmann: 250,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 7,0 cm Ø: 22 mm P, L 63 g.

5436 Il Ceppo: 115,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A, 58 g.

5434 Holger Frickert: 99,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 5,3 cm Ø: 24 mm P, 43 g.

5433 Nørding: 70,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 3,8 cm Ø: 21 mm A, WM Pipe Mexico 38 g.

5432 Stanwell: 85,00 €
9 mm L: 15,1 cm H: 4,6 cm Ø: 22 mm A, 49 g.

5431 Stanwell: 80,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,9 cm Ø: 18 mm A, 35 g.

5430 Holger Frickert: 99,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,8 cm Ø: 23 mm P, 58 g.

5429 Svendborg: 55,00 €
o.Fi. L: 13,6 cm H: 3,7 cm Ø: 21 mm P, 45 g.

5428 Barret: 69,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 4,7 cm Ø: 26 mm A, 65 g.

5427 Butz Choquin: 95,00 €
o.Fi. L: 15,6 cm H: 5,6 cm Ø: 24 mm P, Normandie 54 g.

 

5426 Peterson: 135,00 €
9 mm L: 15,6 cm H: 5,7 cm Ø: 24 mm P, Sherlock Holmes 70 g.

5425 Holger Frickert: 90,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm P, 42 g.

5424 Bari: 75,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, Wiking 50 g.

5423 Viprati: 125,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 3,7 cm Ø: 22 mm A, XX 49 g.

5421 W.Ø.Larsen: 110,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 5,6 cm P, 52 g.

5420 W.Ø.Larsen: 125,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 22 mm P, Super 42 g.

5419 Ropp: 70,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, 36 g.

5418 Bjarne: 90,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm P, 53 g.

5417 Nørding: 115,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 5,3 cm Ø: 21/22 mm P, 1 41 g.

5416 Vauen: 89,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 5,4 cm Ø: 22 mm A, Jahr 1997 63 g,´.

5415 Bari: 89,00 €
9 mm L: 16,0 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm P, Wiking 83 g.

5414 Former: 450,00 €
o.Fi. L: 13,1 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm P, 37 g.

5413 Loewe: 125,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm P, Spigot 54 g.

5412 Mastro de Paja: 125,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,2 cm Ø: 22 mm A, Media 3 A 53 g.

5411 Former: 300,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm P, 65 g.

5410 Brebbia: 95,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 3,8 cm Ø:  19 mm A, Pura 55 g.

5409 Former: 300,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm P, 42 g.

5408 Ser Jacopo: 145,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,4 cm Ø: 22/24 mm A, L 2 50 g.

5407 Savinelli: 80,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 6,3 cm Ø: 22 mm A, De Luxe 68 g.

5406 W.Ø.Larsen: 135,00 €
o.Fi. L: 16,1 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm P, Super 55 g.

5405 W.Ø.Larsen: 110,00 €
o.Fi. L: 13,6 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm P, Super 25 g. 

5404 Peter Hedegaard: 275,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, 63 g.

5403 Mastro de Paja: 115,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 4,5 cm Ø: 24 mm A, Gigante 2 D 70 g.

5402 Dunhill: 155,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,0 cm Ø: 17 mm Bruyere Gruppe 2 26 g.

reserviert  5401 Stanislav: 125,00 €
9 mm L: 16,4 cm H: 4,0 cm P, unsmoked 75 g.

5400 Peterson: 100,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,3 cm Ø: 26 mm A, Port 47 g.

5398 Bari: 65,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 3,8 cm Ø: 19 mm P, Wiking 43 g.

5397 Peterson: 100,00 €
9 mm L: 13,6 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, Birr 63 g.

5396 Crown: 65,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm A, Crown 200 58 g.

5395 Bjarne: 80,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 6,2 cm Ø: 21 mm A, 72 g.

5394 Peterson: 95,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm A, Sterling Silver 62 g.

5393 Svend Axel Celius: 155,00 €
o.Fi. L: 16,4 cm H: 4,1 cm Ø: 21 mm P, Knight 50 g.

5392 No Name: 39,00 €
o.Fi. L: 20,5 cm H: 6,1 cm Ø: 25 mm A, 109 g.