Neue gebrauchte...

Update vom 10.11.2018

4673 Ascort: 185,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, KS 51 g.

4672 Anne Julie: 4.000,00 €
 o Fi. L: 14,0 cm H: 3,6 cm Ø: 22 mm P, 33 g.

4671 Ser Jacopo: 400,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm A, Smeraldo 41 g.

4670 Mauro Cateni: 79,00 €
 9 mm L: 14,7 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sel.Bruna 58 g.

4649 Paolo Becker: 245,00 €
 o Fi. L: 14,6 cm H: 4,3 cm Ø: 19 mm C, 2 clubs 46 g.

4648 Wessex: 50,00 €
  9 mm L: 14,5 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm P, Premier 60 g.

4647 Charatan: 80,00 €
 o Fi. L: 13,8 cm H: 3,8 cm Ø: 22 mm A, Belvedere 60 g.

4646 Stanwell: 60,00 €
 9 mm L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, 40 g.

4645 Peter Klein: 80,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm P, 55 g.

4643 Grandmaster: 55,00 €
  o.Fi. L: 16,3 cm  H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, 46 g.

4642 Paolo Becker: 295,00 €
 o.Fi. L: 14,8 cm H: 3,7 cm Ø: 23 mm P, 3 hearts 40 g.

RESERVIERT/RESERVED 

4641 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,2 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 4 41 g.

4640 Joura: 800,00 €
 o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm P, 76 g.

4639 Ascorti: 125,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, Business KS 56 g.

4638 Ascorti: 165,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm A, KS 47 g.

4637 Castello: 145,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Old Antiquari KKKK 40 g.

4636 Rainer Barbi: 600,00 €
  o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,1 cm Ø: 24 mm C, 41 g.

4635 Stanwell: 60,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 4,5 cm Ø: 23 mm A, 72 g.

4634 Poul Ilsted: 1.300,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm P, 52 g.

4627 Joura: 595,00 €
 o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,3 cm Ø: 23 mm P, 47 g.

4626 No name: 145,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm A, 67 g.

4625 Joura: 495,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,5 cm Ø: 24 mm P, 57 g.

4624 Winsløw: 400,00 €
 9 mm L: 14,6 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm A, A 58 g.

4622 Savinelli: 95,00 €
 o.Fi. L: 16,6 cm H: 6,2 cm Ø: 20 mm A, Monpareil 45 g.

4621 Johs: 95,00 €
 o.Fi. L: 16,0 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm P, 45 g.

4620 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm C, Amber Root Gruppe 4 33 g.

4619 Peter Heinrichs: 29,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,9 cm Ø: 21 mm A, 53 g.

Ende Update vom 10.11.2018