Update vom 29.05.2019

Hilson 39,00 € o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,7 cm Ø:22 mm A, Avanti 47 g.
Hilson 39,00 € o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,7 cm Ø:22 mm A, Avanti 47 g.

4760 Hilson: 39,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,7 cm Ø:22 mm  A, Avanti 47 g.

Vauen 49,00 € 9 mm	L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø:19 mm A, 77 g.
Vauen 49,00 € 9 mm	L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø:19 mm A, 77 g.

4759 Vauen: 49,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø:19 mm A, 77 g.

Savinelli 75,00 € 9 mm L: 14,8 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm A, Piazza Di Spagna, unsmoked 49 g.
Savinelli 75,00 € 9 mm L: 14,8 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm A, Piazza Di Spagna, unsmoked 49 g.

4758 Savinelli: 75,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm A, Piazza Di Spagna, unsmoked 49 g.

Vauen 39,00 € 9 mm	L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm	A, 52 g.
Vauen 39,00 € 9 mm	L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm	A, 52 g.

4757 Vauen: 39,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, 52 g.

Butz Choquin 49,00 €	9 mm L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, Tropic 46 g.
Butz Choquin 49,00 €	9 mm L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, Tropic 46 g.

4756 Butz Choquin: 49,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, Tropic 46 g.

Castello 135,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.
Castello 135,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.

4755 Castello: 135,00 €
o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.

Castello 135,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.
Castello 135,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.

4754 Joao Reis: 450,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P, 39 g.

Castello 135,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.
Castello 135,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Sea Rock Briar KKK 49 g.

4753 Dunhill: 185,00 €
o.Fi. L: 16,6 cm H: 3,6 cm Ø: 20 mm C, Cumberland Gruppe 4 41 g.

Rainer Barbi 750,00 € o.Fi.	L: 13,5 cm H: 5,2 cm	Ø: 19 mm	P, BB 31 g.
Rainer Barbi 750,00 € o.Fi.	L: 13,5 cm H: 5,2 cm	Ø: 19 mm	P, BB 31 g.

4752 Rainer Barbi: 750,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm P, BB 31 g.

Rainer Barbi 850,00 €	o.Fi. L: 15,5 cm	H: 6,0 cm	Ø: 20 mm	P, CB 34 g.
Rainer Barbi 850,00 €	o.Fi. L: 15,5 cm	H: 6,0 cm	Ø: 20 mm	P, CB 34 g.

4751 Rainer Barbi: 850,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 6,0 cm Ø: 20 mm P, CB 34 g.

Rainer Barbi 850,00 € o.Fi. L: 14,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm	P, CA 39 g.
Rainer Barbi 850,00 € o.Fi. L: 14,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm	P, CA 39 g.

4750 Rainer Barbi: 875,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm P, CA 39 g.

Brebbia 49,00 €	9 mm L: 14,9 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, Brasil Argento 49 g.
Brebbia 49,00 €	9 mm L: 14,9 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, Brasil Argento 49 g.

4749 Brebbia: 49,00 €
9 mm L: 14,9 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, Brasil Argento 49 g.

Mastro de Paja 80,00 € 9 mm L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Unica OB 52 g.
Mastro de Paja 80,00 € 9 mm L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Unica OB 52 g.

4748 Mastro de Paja: 80,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Unica OB 52 g.

Joura 550,00 € o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 23 mm P, D 50 g.
Joura 550,00 € o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 23 mm P, D 50 g.

4747 Joura: 550,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 23 mm P, D 50 g.

Dunhill 275,00 € 9 mm L: 16,0 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 51 g.
Dunhill 275,00 € 9 mm L: 16,0 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 51 g.

4746 Dunhill: 275,00 €
9 mm L: 16,0 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm  P, Root Briar Gruppe 5 51 g.

Dunhill 275,00 € 9 mm L: 16,0 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 51 g.
Dunhill 275,00 € 9 mm L: 16,0 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 51 g.

4745 Stefano Exclusive: 39,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A, Selected Briar 50 g.

Brebbia 49,00 €	9 mm L: 14,0 cm H: 3,3 cm Ø: 18 mm A, Junior 45 g.
Brebbia 49,00 €	9 mm L: 14,0 cm H: 3,3 cm Ø: 18 mm A, Junior 45 g.

4744 Brebbia: 49,00 €
  9 mm L: 14,0 cm H: 3,3 cm Ø: 18 mm A, Junior 45 g.

Vauen 49,00 € 9 mm	L: 13,8 cm H: 4,7 cm	Ø: 21 mm	A, Barontini Design 57 g.
Vauen 49,00 € 9 mm	L: 13,8 cm H: 4,7 cm	Ø: 21 mm	A, Barontini Design 57 g.

4743 Vauen: 49,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, Barontini Design 57 g.

Stanwell 65,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm A, Rondo 47 g.
Stanwell 65,00 € 9 mm L: 14,2 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm A, Rondo 47 g.

4742 Stanwell: 65,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm A, Rondo 47 g.

Savinelli 175,00 € 9 mm L: 15,2 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm A,	Autograph 3 58 g.
Savinelli 175,00 € 9 mm L: 15,2 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm A,	Autograph 3 58 g.

4741 Savinelli: 175,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm A, Autograph 3 58 g.

Caminetto	89,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 7,0 cm Ø: 22 mm A, 57 g.
Caminetto	89,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 7,0 cm Ø: 22 mm A, 57 g.

4740 Caminetto: 89,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 7,0 cm Ø: 22 mm A, 57 g.

Rainer Barbi 590,00 €	o.Fi.	L: 15,3 cm H: 4,2 cm	Ø: 20 mm	P, BA 33 g.
Rainer Barbi 590,00 €	o.Fi.	L: 15,3 cm H: 4,2 cm	Ø: 20 mm	P, BA 33 g.

4739 Rainer Barbi: 590,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,2 cm Ø: 20 mm P, BA 33 g.

Paolo Becker 350,00 € o.Fi.	L: 13,5 cm H: 4,5 cm	Ø: 21 mm	P, 2 clubs 30 g.
Paolo Becker 350,00 € o.Fi.	L: 13,5 cm H: 4,5 cm	Ø: 21 mm	P, 2 clubs 30 g.

4738 Paolo Becker: 350,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm P, 2 clubs 30 g.

Ende Update vom 29.05.2019