1771 Bent Nielsen : 245,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm P, 50 g.